careers  /  Hallintokoordinaattori – Administrative coordinator

English below

Hallintokoordinaattori

Hallintokoordinaattorin tehtäviin oeksoundilla kuuluu hallintoon liittyvien töiden fasilitointi sekä toimiston viihtyvyydestä huolehtiminen. Toimit tiiviissä yhteistyössä yrityksen johdon kanssa ja avustat esimerkiksi laskutuksessa, kuittien käsittelyssä, kulukorvauksissa, sekä muussa yrityksen arjen hallinnassa. Etsimme tehtävään hakijaa, jolla on mahdollisuus tehdä töitä vähintään kolmena päivänä viikossa. Toimistomme sijaitsee Helsingin Kalasatamassa, mutta töitä voi halutessaan tehdä osittain myös etänä.

Mitä edellytämme hakijalta

 • Koordinointitaidot: tiedonhankintaan, aikatauluhallintaan, viestintään ja hallintoon liittyvää osaamista.
 • Organisointikyky: osaat organisoida asioita ja viestiä niistä selkeästi ja säännöllisesti.
 • Kommunikaatiotaidot: osaat kommunikoida erinomaisesti suullisesti sekä kirjallisesti.
 • Arjen ylläpito: kykyä huolehtia yrityksen arjen sujuvuudesta sekä toimiston viihtyvyydestä.
 • Suomen ja englannin osaaminen: käytämme kumpaakin kieltä päivittäisessä työssä ja edellytämme toisesta vähintään erinomaista ja toisesta hyvää osaamista.
 • Itseohjautuvuus: olemme verrattain pieni, matalan hierarkian organisaatio. On siis tärkeää, että pystyt edistämään työtäsi paljolti myös oma-aloitteisesti.

Mitä oeksound tarjoaa

oeksound on Helsingissä toimiva yksityisomisteinen boutique-henkinen yritys. Valmistamme signaalinkäsittelytuotteita maailman parhaille musiikintuottajille, miksaajille ja masteroijille. Pyrimme luomaan tuotteita, joissa yhdistyvät ensiluokkaiset äänenkäsittelymenetelmät ja erinomainen käyttökokemus.

oeksoundilla työskentelemisen etuja ovat mm.

 • Kilpailukykyinen palkka: seuraamme alan palkkakehitystä ja pyrimme aina tarjoamaan työnkuvaa vastaavaa palkkaa.
 • Joustavat työajat ja -tavat: pyrimme huomioimaan erilaiset elämäntilanteet sekä sovittamaan niitä niin työaikoihin kuin -tapoihinkin.
 • Hyvä työyhteisö: panostamme työhyvinvointiin sekä motivoivaan työympäristöön, jossa jokaisen työntekijän kiinnostus ja osaaminen pääsevät parhaalla tavalla esiin.
 • Tarvittavat työkalut: laadukkaat tulokset edellyttävät oikeita työkaluja, ja saat käyttöösi tarvitsemasi tietokoneet, ohjelmistot, kuulokkeet, ym.
 • Muut edut: lisäksi tarjoamme työntekijöillemme erilaisia etuja, joista kerromme lisää haastatteluvaiheissa.

Haun rakenne

Alla eriteltynä työnhaun vaiheet:

Vaihe 1: Anonyymi alkukysely, jonka pohjalta osa hakemuksista valitaan jatkokäsittelyyn.
Vaihe 2: CV:iden / portfolioiden anonyymi läpikäynti, jonka pohjalta osa hakijoista pyydetään haastatteluun.
Vaihe 3: Haastattelu 1, jossa käydään taustoja läpi rekrytointivastaavien kanssa.
Vaihe 4: Haastattelu 2, jossa tutustutaan mahdolliseen tiimiin.
Vaihe 5: Tarvittaessa lisähaastatteluja, tai tehtäviä.
Vaihe 6: Mahdollinen työtarjous.

Yhdenvertaisuuden eteen tehdään oeksoundilla töitä. Toivotamme hakijat kaikista taustoista tervetulleeksi! Tästä syystä myös käymme alkukyselyn vastaukset ja siitä valikoituneet CV:t ja portfoliot läpi anonyymisti.

Hae

Hae paikkaa tällä lomakkeella (Google Forms)

Lomake sisältää muutaman kysymyksen sekä mahdollisuuden liittää CV:n / portfolion / muita liitteitä.

Administrative coordinator

The duties of the administrative coordinator at oeksound include facilitating administrative work and taking care of the comfort of the office. You work closely with the company’s management and assist in invoicing, receipt processing, reimbursement, and other day-to-day management of the company. We are looking for a job applicant who has the opportunity to work at least three days a week. Our office is in Kalasatama, Helsinki, but you can also partially work remotely.

What we require from you

 • Coordination skills: You have competence in finding information, scheduling, communication, and administration
 • Organizational skills: You can organize things effectively and communicate these clearly and regularly.
 • Communication skills: You have excellent communication skills both in text and speech.
 • Day-to-day maintenance: You can take care of the smooth running of the company’s everyday life and the comfort of the office.
 • Good Finnish and English skills: We use both languages in our daily work and therefore require knowledge of both. One of the languages must be at an excellent level, the other at least at an adequate level.
 • Self-organization: We are a small, low hierarchy organization. It’s important that you can organize your work on your own as well.

What we offer

oeksound is a boutique, Helsinki-based, privately held, company. Developing audio-processing tools for world-renowned producers and audio engineers. oeksound creates tools that combine innovative signal processing technology with the most efficient user experience possible.

Here are some benefits of working at oeksound:

 • Competitive salary: We follow the development of the wages in your field and aim to offer you compensation in line with the current situation.
 • Flexible working hours and practices: We try to accommodate different life situations by being flexible about when and how we work.
 • Excellent working environment: We invest in job satisfaction and a motivating environment, where every employee can work according to their interests and skills as well as possible.
 • All the tools you need: Quality results require quality tools. We will provide you with the means to do your best work, from computers to software, headphones, and beyond.
 • Other benefits: We also offer our employees additional benefits, which we will detail in the interview phase.

The structure of the application process

Below you can find the different steps of the process:

Step 1: Anonymous application form. We will choose the applicants for the next step based on the form’s answers.
Step 2: Anonymous evaluation of CVs / portfolios. The best applicants will proceed to the interviews.
Step 3: Interview 1 – a meeting with the recruitment team.
Step 4: Interview 2 – a meeting with your potential team.
Step 5: If needed: extra interviews and/or an assignment
Step 6: Possible job offer

At oeksound, we put in work to create an equal working environment and welcome people from all backgrounds to apply! For this reason, we anonymize the application form, CVs, and portfolios when evaluating them.

Apply

Apply for the position with this form (Google Forms)

The form contains a few questions and the possibility to attach your CV / portfolio / other documents.