careers  /  Graafinen suunnittelija – Graphic designer

English below

Graafinen suunnittelija

Graafisen suunnittelijan tehtäviin oeksoundilla kuuluu erilaisten visuaalisten materiaalien tuottaminen käyttöliittymistä nettisivuihin sekä markkinointimateriaaleihin. Etsimme tehtävään hakijaa, jolla on mahdollisuus tehdä töitä vähintään neljänä päivänä viikossa. Toimistomme sijaitsee Helsingin Kalasatamassa, mutta töitä voi halutessaan tehdä osittain myös etänä.

Mitä edellytämme hakijalta

 • Käyttöliittymäsuunnittelu: sinulla on kokemusta käyttöliittymien graafisesta suunnittelusta.
 • Markkinointimateriaalit: tunnet hyvin markkinointitapoja ja sinulla on kykyä tuottaa erilaisia markkinointimateriaaleja.
 • Verkkosivujen suunnittelu: sinulla on ymmärrystä ja osaamista verkkosivujen suunnittelusta.
 • Visuaalinen kokonaisuus: osaat ottaa vastuuta isommista visuaalisista kokonaisuuksista.
 • Kommunikaatiotaidot: osaat kommunikoida erinomaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti.
 • Suomen ja englannin osaaminen: käytämme kumpaakin kieltä päivittäisessä työssä ja edellytämme toisesta vähintään erinomaista ja toisesta hyvää osaamista.

Lisäksi katsomme eduksi

 • Itseohjautuvuus: olemme verrattain pieni, matalan hierarkian organisaatio. On siis tärkeää, että pystyt edistämään työtäsi paljolti myös oma-aloitteisesti.
 • Musiikkialan kokemus: sinulla on musiikkitaustaa tai kokemusta äänenkäsittelystä.

Mitä oeksound tarjoaa

oeksound on Helsingissä toimiva yksityisomisteinen boutique-henkinen yritys. Valmistamme signaalinkäsittelytuotteita maailman parhaille musiikintuottajille, miksaajille ja masteroijille. Pyrimme luomaan tuotteita, joissa yhdistyvät ensiluokkaiset äänenkäsittelymenetelmät ja erinomainen käyttökokemus.

oeksoundilla työskentelemisen etuja ovat mm.

 • Kilpailukykyinen palkka: seuraamme alan palkkakehitystä ja pyrimme aina tarjoamaan työnkuvaa vastaavaa palkkaa.
 • Joustavat työajat ja -tavat: pyrimme huomioimaan erilaiset elämäntilanteet, sekä sovittamaan niitä niin työaikoihin kuin -tapoihinkin.
 • Hyvä työyhteisö: panostamme työhyvinvointiin sekä motivoivaan työympäristöön, jossa jokaisen työntekijän kiinnostus ja osaaminen pääsevät parhaalla tavalla esiin.
 • Tarvittavat työkalut: laadukkaat tulokset edellyttävät oikeita työkaluja, ja saat käyttöösi tarvitsemasi tietokoneet, ohjelmistot, kuulokkeet, ym.
 • Muut edut: lisäksi tarjoamme työntekijöillemme erilaisia etuja, joista kerromme lisää haastatteluvaiheissa.

Haun rakenne

Alla eriteltynä työnhaun vaiheet

Vaihe 1: Anonyymi alkukysely, jonka pohjalta osa hakemuksista valitaan jatkokäsittelyyn.
Vaihe 2: CV:iden / portfolioiden anonyymi läpikäynti, jonka pohjalta osa hakijoista pyydetään haastatteluun.
Vaihe 3: Haastattelu 1, jossa käydään taustoja läpi rekrytointivastaavien kanssa.
Vaihe 4: Haastattelu 2, jossa tutustutaan mahdolliseen tiimiin.
Vaihe 5: Tarvittaessa lisähaastatteluja, tai tehtäviä.
Vaihe 6: Mahdollinen työtarjous.

Yhdenvertaisuuden eteen tehdään oeksoundilla töitä. Toivotamme hakijat kaikista taustoista tervetulleeksi! Tästä syystä myös käymme alkukyselyn vastaukset ja siitä valikoituneet CV:t ja portfoliot läpi anonyymisti.

Hae

Hae paikkaa tällä lomakkeella (Google Forms)

Lomake sisältää muutaman kysymyksen sekä mahdollisuuden liittää CV:n / portfolion / muita liitteitä.

Graphic designer

The graphic designer position at oeksound consists of making different visual materials, ranging from user interfaces to web pages and marketing materials. We are looking for a candidate who has the option to work at least four days per week. Our office is in Kalasatama, Helsinki, but you can also partially work remotely.

What we require from you

 • User interface design: You have experience in designing graphical user interfaces.
 • Marketing materials: You are familiar with different ways of marketing and can produce marketing materials for many contexts.
 • Web design: You have experience in designing web pages.
 • Visual direction: You can accept responsibility for larger visual and brand identities.
 • Communication skills: You have excellent communication skills both in text and speech
 • Good Finnish and English skills: We use both languages in our daily work and therefore require knowledge of both. One of the languages must be at an excellent level, the other at least at an adequate level.

We look to your advantage

 • Self-organization: We are a small, low hierarchy organization. It’s important that you can organize your work on your own as well.
 • A background in music or audio production experience: You have e.g., played an instrument, produced music, or worked with audio in some other context.

What we offer

oeksound is a boutique, Helsinki-based, privately held, company. Developing audio-processing tools for world-renowned producers and audio engineers. oeksound creates tools that combine innovative signal processing technology with the most efficient user experience possible.

Here are some benefits of working at oeksound:

 • Competitive salary: We follow how wages develop in your field and aim to offer you compensation in line with the current situation.
 • Flexible working hours and practices: We try to accommodate different life situations by being flexible about when and how we work.
 • Excellent working environment: We invest in job satisfaction and a motivating environment, where every employee can work according to their interests and skills as well as possible.
 • All the tools you need: Quality results require quality tools. We will provide you with the means to do your best work, from computers to software, headphones, and beyond.
 • Other benefits: We also offer our employees additional benefits, which we will detail in the interview phase.

The structure of the application process

Below you can find the different steps of the process:

Step 1: Anonymous application form. We will choose the applicants for the next step based on the form’s answers.
Step 2: Anonymous evaluation of CVs / portfolios. The best applicants will proceed to the interviews.
Step 3: Interview 1 – a meeting with the recruitment team.
Step 4: Interview 2 – a meeting with your potential team.
Step 5: If needed: extra interviews and/or an assignment
Step 6: Possible job offer

At oeksound, we put in work to create an equal working environment and welcome people from all backgrounds to apply! For this reason, we anonymize the application form, CVs, and portfolios when evaluating them.

Apply

Apply for the position with this form (Google Forms)

The form contains a few questions and the possibility to attach your CV / portfolio / other documents.